Rotator zdjęć

Główna treść strony Dowody osobiste

Dowody osobiste

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:
- jedną fotografię odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały całą głowę z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument: 
- po ukończeniu 18 lat,
- co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
- jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska)
- jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie (na przykład: operacja plastyczna twarzy)
- jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu.

UWAGA!:
1.    Fotografia do dowodu jest taka sama jak ta do paszportu
2.    Dowód nie zawiera adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu, podpisu posiadacza
3.    Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w dowolnej gminie