Rotator zdjęć

Główna treść strony Zdrowie

Zdrowie

W Serocku funkcjonują dwie placówki medyczne

Nocna pomoc lekarska

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

W Powiecie Legionowskim nocna pomoc lekarska realizowana jest w WIM Szpital w Legionowie, ul. Zegrzyńska 8 (w ramach dyżuru NiŚOZ wjazd od ul. Strużańskiej), tel. 261-866-232.


Apteki
Apteka Syrenka, ul. Pułtuska 27, tel. 22 782 72 39
godziny otwarcia: pn-pt. 8.00-20.00, sb. 8.00-14.00

APTEKA AFI, ul. Rynek 17, tel. 22 782 85 67
godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-14.00

Nasza Apteka, ul. T. Kościuszki 3, tel. 22 699 46 33
godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-20.00, sb. 8.00-14.00

Apteka całodobowa: ul. Piłsudskiego 13, 05-120 Legionowo
telefon: 22 732 04 80, kom. 724 317 001

Apteka (obok GoldenMed): Pułtuska 53D, 05-140 Serock
godziny otwarcia: pn.pt. 07:00-21:00, sb. 0800-15:00, telefon. 22 768 38 35

W gminie Serock realizowane są samorządowe programy polityki zdrowotnej. W ostatnich latach były to szczepienia ochronne przeciwko grypie, pneumokokom oraz program zdrowotny w zakresie rehabilitacji leczniczej.
 

Programy polityki zdrowotnej

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

W trosce o zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Serock gmina kontynuuje realizację następujących programów polityki zdrowotnej przyjętych uchwałami Rady Miejskiej
w Serocku:

 • Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku przy ul. Kędzierskich 2 (szczepienia są wykonywane również w Ośrodku Zdrowia w Dębem).

Program szczepień ochronnych przeciw grypie jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 55 rok życia,
 • zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,
 • rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • posiadają pozytywną kwalifikację lekarską stwierdzającą brak przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw grypie.

Okres realizacji programu: od 01.01.2022 r. do 31.12.2024r.

Szczegóły programu znajdują się w uchwale Nr 470/XLI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
27.10.2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2022-2024.
Treść uchwały dostępna jest TUTAJ

 • Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta
  i Gminy Serock na lata 2023-2025

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku przy ul. Kędzierskich 2.

Do udziału w programie są uprawnione osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,
 • uzyskają skierowanie od lekarza ubezpieczenia (specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) i zakwalifikują się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych,
 • rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Okres realizacji programu: od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.

Szczegóły programu znajdują się w uchwale Nr 643/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025.

Treść uchwały dostępna jest TUTAJ

Zachęcamy wszystkie osoby do korzystania z bezpłatnych programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminę Miasto i Gmina Serock.                                 

 

 

Powrót do topu strony