2018

Menu rwd

Zawiadomienie Burmistrza Nasielska o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Jaskółowo


Burmistrz Nasielska zawiadomił o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały nr XLVII/379/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk.
Wnioski do planu miejscowego mogą być wnoszone do dnia 30 maja 2018 r.
Zawiadomienie wraz z uchwałą dostępne w załączeniu.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony