2018

Menu rwd

Ogłoszenie o wyłożeniu dokumentów planistycznych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B (obręby: 06, 07, 08, 09), obszar C (obręby: 13, 14, 15), gminy Serock – sekcja C1 (obręb ewidencyjny Borowa Góra), E (obręby ewidencyjne Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las) wraz z uzasadnieniem do odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Co się zmienia:
a)    rozróżnieniu podlega sprawa budowy odcinków tłocznych sieci kanalizacyjnych  i ich parametry,
b)    zmianie podlegają dopuszczalne parametry sieci wodociągowych, dopuszcza się budowę ujęć własnych na terenach niezwodociągowanych,
c)    rozszerzamy możliwość w zagospodarowaniu wód opadowych.
Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony