2018 rok

Menu rwd

Podpisanie umowy na dofinansowanie Klubów Kluczowych Kompetencji

W dniu 4 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski podpisał w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych umowę na dofinansowanie projektu Kluby Kluczowych Kompetencji, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020.

Wartość projektu 1.256.217,00 zł, z czego gmina otrzyma 1.173.657, 00 zł.

W ramach projektu we wszystkich szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będą realizowane:

- zajęcia matematyczno – przyrodnicze w Klubach Naukowca, informatyczne - Klub Informatyka, językowe - Klub Poligloty, zajęcia wyrównawcze,

- szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych, a także umiejętności cyfrowych w obszarze korzystania z narzędzi TIK zakupionych dla szkół w ramach niniejszego projektu,

- zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do realizacji wyżej wymienionych zajęć tj. komputery przenośne, tablety, roboty, tablice interaktywne, powstanie także międzyszkolna pracownia przyrodnicza.

Rekrutacja uczniów na zajęcia rozpocznie się w szkołach w grudniu 2018r.,  planowane rozpoczęcie zajęć – luty 2019r.

Zachęcamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w projekcie!

ZOSiP Serock

wstecz

Powrót do topu strony