2018 rok

Menu rwd

Spotkania II etapu konsultacji, dotyczące projektu planu w Dębem za nami

W dniach 8.11.2018 i 12.11.2018 r. w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyły się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, dotyczące omówienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.
Oba spotkania zostały przeprowadzone analogicznie – w pierwszej kolejności uczestnikom dyskusji została przedstawiona prezentacja (do wglądu załączona poniżej), w której przypomniano wyniki pierwszego etapu konsultacji oraz proces tworzenia nowego projektu planu. Następnie przypomniano kształt obecnie obowiązującego na tym terenie planu, a na końcu w szczegółach zaprezentowano i omówiono wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu, zwracając szczególną uwagę na to, co po wejściu w życie będzie wykluczał.  
W następnej kolejności przeprowadzone zostały dyskusje publiczne, podczas których obecni na spotkaniach mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni zainteresowani kształtem planu zadawali pytania przedstawicielom urzędu, urbanistom, a także dzielili się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. 
Rozmowy na obu spotkaniach były merytoryczne i rzeczowe, a każdy z zadających pytanie otrzymał odpowiedź. Podkreślić warto fakt, że spotkania przyniosły dodatkową korzyść, jaką niewątpliwie jest założony w pierwszym etapie konsultacji cel, tj. przekucie zainteresowania strony społecznej w konstruktywny dialog między mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi oraz deklaracja podjęcia rozmów dotyczących wypracowania kompromisu nad zapisami  planu.
Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 28.11.2018 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzyć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej fotorelacja z obu spotkań.

wstecz

Powrót do topu strony