Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

Nie karm smogu

Czyste powietrze – od niedawna kojarzone głównie z rządowym programem priorytetowym, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. A tak naprawdę? Na lekcjach przyrody dzieci uczą się, iż jest to mieszanina gazów w ponad 78% azotu, niespełna 21% tlenu oraz w 1% innych gazów wśród których przeważa argon. Powietrze to jeden z czterech żywiołów, obok ognia, wody i ziemi. Jest substancją niezbędną do życia człowieka oraz większości organizmów na Ziemi.
Powietrze obecne jest wszędzie, a jego skład zależny jest nie tylko od czynników naturalnych, ale także od tego jak człowiek korzysta ze środowiska. Zróbmy więc wszystko, aby to nasze „korzystanie” było jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Jednym ze sposobów na realizację tego, wydawałoby się górnolotnego, hasła jest pamiętanie o ograniczaniu tzw. niskiej emisji z wykorzystywanych w naszych domach urządzeniach grzewczych.

Jak to zrobić? Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło znanej kampanii prospołecznej jest ciągle aktualne.

Bardzo ważne jest to czym palimy w piecu i jaki jest to piec. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął w dniu 24 października 2017 roku tzw. „ustawę antysmogową”. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego, obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
Szczegółowe informacje o ograniczeniach i zakazach w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw znajdują się pod poniższym linkiem:
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html 

Przypominamy czym nie można palić w piecu:

 • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
 • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm,
 • paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Ponadto zachęcamy do:

 • rozpalania palenisk z góry oraz do ciągłej pracy urządzeń grzewczych – bez porannego wygaszania i popołudniowego rozpalania,
 • kupowania tylko certyfikowanych paliwa z wiarygodnych źródeł, 
 • stosowania paliw odpowiednich do rodzaju urządzeń grzewczych,
 • dbania o stan instalacji spalania,
 • przeprowadzania regularnego czyszczenia urządzeń grzewczych,
 • przeprowadzania regularnego czyszczenia przewodów kominowych,
 • palenia efektywnie – prawidłowe spalanie to bezdymne spalanie.

Pamiętajmy, że smog negatywnie wpływa na organizm człowieka: m. in. zwiększa ryzyko zachorowania na raka, powoduje wiele chorób układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, a także zwiększa ryzyko patologii ciąży. 
 

 • Nie karm smogu

wstecz