Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

Rozpoczynamy sezon grzewczy

Chłodne wieczory, zimne noce powoli przybliżają nas do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Na razie jeszcze tylko ,,przepalamy” , ale już teraz warto wiedzieć co możemy, a czego nie możemy palić w piecach.
Zdecydowanie w piecach nie wolno nam spalać odpadów! Pamiętajmy, ze odpadem są także stare meble, drewno nasączone substancjami konserwującymi, pochodzącymi z rozbiórek. Nie wolno nam w piecach spalać także odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (odzieży, butelek i opakowań plastikowych itp.).
Wybierany przez nas materiał opałowy również powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Wymagania dla materiału opałowego wprowadza tzw. „uchwała smogowa”, która na terenie województwa mazowieckiego zaczęła obowiązywać od 11 listopada 2017 r. 
Zgodnie z ww. uchwałą, od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw: 
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
•    paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)

Pamiętajmy, że niezastosowanie się do wymienionych zakazów grozi wysokimi mandatami. Jednocześnie spalanie odpadów w piecach, słabej jakości węgla i mokrego drewna przyczynia się do pogarszania jakości powietrza, którym oddychamy, a w efekcie prowadzi do złego samopoczucia oraz wpływa negatywnie na nasze zdrowie. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią uchwały antysmogowej, której treść dostępna jest pod linkiem: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/

Wymagania dla kotłów: 
Uchwała antysmogowa wprowadza także wymagania dla urządzeń grzewczych, których należy przestrzegać, kupując kocioł grzewczy. Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE).
W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi: 
•    od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności; 
•    posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
 

wstecz