Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

Plany zagospodarowania na portalu serock.e-mapa.net

Z przyjemnością informujemy, że na portalu www.serock.e-mapa.net wprowadzona została funkcja przeglądania obowiązujących miejscowych planów i studium gminy Serock.
Aby włączyć możliwość przeglądania planów, należy rozwinąć menu „warstwy”.

  • -

Następnie należy włączyć warstwę „zagospodarowanie przestrzenne”.

  • -

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przeznaczenia terenu, należy wybrać ikonkę „i” i kliknąć myszką na dany teren funkcjonalny. Po tej czynności ukaże się „informacja o obiekcie”, gdzie znajduje się link do pełnej treści planu.

  • -

Jednocześnie informujemy, że udostępnione dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania czynności prawnych.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz