Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

Utylizujemy azbest

Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę i wyłoniła wykonawcę na utylizację azbestu w 2018 r.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 maja 2018 roku udzielił Miastu i Gminie Serock dofinansowania w formie dotacji w wysokości do 28 666,14 zł, co stanowi do 51,99 % kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 48,01 % (26 467,95 zł) pochodzić będzie z budżetu gminy. W ramach zadania planowane jest zutylizowanie ok. 127 ton azbestu znajdującego się na terenie 57 nieruchomości, z czego demontaż stanowić będzie 43 tony, a odbiór składowanego na posesji eternitu 84 tony.

W dniu 23 sierpnia 2018 roku została podpisała umowa na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Serock w 2018 roku. Usługi demontażu pokryć dachowych oraz odbiór składowanych luzem lub na paletach płyt falistych azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie, prowadzić będzie firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2019 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub TUTAJ.

Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.
 

 

  • -

wstecz