2018 rok

Menu rwd

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Dębe objęte II etapem konsultacji społecznych

Mamy przyjemność poinformować, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1 (obejmującego tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem) zostanie zorganizowane przy dalszym udziale gminy we współfinansowanym ze środków wspólnotowych projekcie „Przestrzeń dla Partycypacji”. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, przy współpracy z fundacją „Stocznia”.
Udział gminy w tym projekcie wiąże się z organizacją II etapu konsultacji społecznych, na które samorząd otrzymuje wsparcie merytoryczne i finansowe, w wysokości do 20 tys zł.
I etap konsultacji społecznych, dotyczących przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został zorganizowany na przełomie listopada i grudnia 2017 roku. Konsultacje związane były z obszerną akcją informacyjną oraz przybrały formę spotkań warsztatowych, w trakcie których każdy zainteresowany mógł wypowiedzieć się co do dalszych kierunków rozwoju terenów dla których opracowywany jest nowy plan zagospodarowania. Etap ten zakończył się raportem, z którego treścią możecie Państwo zapoznać się tutaj.
Obecnie organizowany proces konsultacyjny poświęcony będzie zaprezentowaniu przygotowanego projekt planu oraz dyskusji nad zaproponowanymi w nim rozwiązaniami. W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu będzie można składać uwagi do zaprezentowanego projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.
W związku z kończącym się etapem uzgodnień przygotowanego projektu planu, przewidujemy że proces konsultacji rozpocznie się na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Szczegółowe informacje na temat terminów konsultacji przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony