2018 rok

Menu rwd

Nie usuwaj sam gniazd pszczół, os, szerszeni

Uwaga na zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

Od maja rozpoczęła się wzmożona aktywność owadów, która zakończy się dopiero późną jesienią. W okresie tym następuje rozwój kolonii trzmieli, os, szerszeni i pszczół miodnych. Na terenie miasta i gminy Serock problemy związane z aktywnością owadów co roku skutkują prośbami mieszkańców o pomoc, których adresatami są jednostki ochotniczych straży pożarnych.
Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej nie powinny podejmować takich interwencji, gdyż usunięciem owadów zajmują się specjalistyczne firmy. Niemniej jednak pozostawiono możliwość realizacji takich działań jednostkom OSP w ramach tzw. "wyjazdów gospodarczych". Oznacza to, że jeżeli wpływa zgłoszenie bezpośrednio do jednostki (bez alarmowania na numery 112 lub 998), to możliwe jest podjęcie interwencji związanej z likwidacją owadów, o ile osoba zgłaszająca zaopatrzy się w preparaty chemiczne, za pomocą których strażacy zabezpieczeni w specjalne kombinezony dokonają oprysku gniazda. Odstępstwem od takiego działania jest sytuacja, w której zostanie stwierdzona rodzina pszczół miodnych. Wtedy oprysk nie jest możliwy, a zgłaszający powinien poszukać pobliskiego pszczelarza, który taką rodzinę zbierze do specjalnego pojemnika.  

Pamiętajmy, że pszczoły są pod ochroną!
Dlaczego gniazd owadów nie powinniśmy usuwać sami?  
Każda osoba, która znajduje się pobliżu kolonii owadów, stanowi dla nich zagrożenie. Owady będą podejmowały próbę obrony gniazda, a szczególnie niebezpieczne są w tym przypadku szerszenie. W przypadku ukąszenia organizm człowieka wytwarza odpowiedź na jad, w którym są zawarte różne składniki, takie jak histamina.  
Może dojść wówczas do tzw. "wstrząsu anafilaktycznego", czyli stanu, w którym osoba ukąszona, będąca alergikiem (niewiele osób wie, że są uczulone) zaczyna odczuwać objawy, takie jak: miejscowe lub ogólne obrzęki, niepokój, wymioty, mdłości, skurcze mięśni, podwyższona temperatura czy skurcz krtani.  

Stan taki jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej!
W przypadku osób, które nie są uczulone na jad owadów, duża ilość ugryzień lub użądleń również stanowi zagrożenie, o czym nie należy zapominać.

Jak należy zatem postępować w sytuacji, w której towarzyszą nam owady?
1. Nie należy się zbliżać do gniazda na odległość mniejszą niż 20 metrów.
2. Nie należy podejmować samodzielnych prób likwidacji gniazda.
3. Zabezpieczamy domowe zwierzęta, aby nie zaczepiały owadów (w szczególności psy).
4. Należy powiadomić specjalistyczną firmę lub najbliższą jednostkę OSP.
5. Należy zakupić preparaty chemiczne do oprysku przeznaczone dla szerszeni (natomiast nie "muchozol" czy preparaty na komary).
6. Pszczoły należy zgłosić do lokalnego pszczelarza.
7. Podczas przyjazdu straży pożarnej należy pozamykać okna i drzwi, zwierzęta gospodarskie i domowe również muszą być zamknięte.
8. Należy umożliwić dostęp do miejsca, gdzie znajdują się owady.

Aby interwencja była możliwa:
– musi zostać stwierdzona lokalizacja gniazda na własnej posesji;
– musi istnieć dostęp do gniazda;
– zgłaszający musi się liczyć z ewentualną koniecznością prac rozbiórkowych w celu likwidacji zagrożenia, na które konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody.
Pomoc ochotniczej straży pożarnej jest nieodpłatna.

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony