2018 rok

Menu rwd

Informacji o Jaskółowie c.d.

6.07.2018 r. w Nasielsku z inicjatywy społecznej zorganizowano marsz protestacyjny przeciwko wysypisku śmieci w miejscowości Jaskółowo.

W marszu udział wzięło kilkaset osób, w tym głównie mieszkańców gminy Nasielsk, lecz także mieszkańców gminy Serock i inni zainteresowani. W marszu uczestniczył m.in. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski oraz Starosta Nowodworski – Pani Magdalena Biernacka.

W spotkaniu uczestniczył także Minister Środowiska – Pan Henryk Kowalczyk. Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, rozwiązania problemu tego i temu podobnych zakładów gospodarowania odpadami należy upatrywać m.in. w procedowanej nowelizacji ustawy o odpadach.

Najważniejszymi założeniami zmian są:
- obowiązek posiadania przez podmioty prowadzące gospodarowanie odpadami zabezpieczenia finansowego,
- obowiązkowy monitoring wizyjny w miejscach składowania i magazynowania odpadów,
- określanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów,
- maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów,
- skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów do 1 roku,
- obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej,
- możliwość przeprowadzania kontroli interwencyjnych bez zapowiedzi,
- możliwość zatrzymywania i kontroli pojazdów przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Wejście w życie znowelizowanej ustawy planowane jest na wrzesień tego roku.

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony