2018 rok

Menu rwd

Nowa organizacja ruchu w Zegrzu

Dobiegają końca prace odtworzeniowe i porządkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. W ubiegłym roku po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej  przeprowadzono remont nawierzchni chodników i jezdni ul. Groszkowskiego, obecnie trwa porządkowanie terenów zielonych i wprowadzanie nowego projektu organizacji ruchu. Na wniosek mieszkańców Zegrza w marcu br. dokonano zatwierdzenia zmian w dotychczas obowiązującym projekcie. Dotyczą one głównie  lokalizacji przystanków autobusowych i przejść dla pieszych, ponadto wzdłuż osi jezdni na całym odcinku pojawiła się linia podwójna ciągła. Zostało również wprowadzone  ograniczenie  tonażu pojazdów poruszających się po Zegrzu w postaci znaków B-5A zlokalizowanych na ul. Groszkowskiego oraz ul. Juzistek od strony DK 61. Obecnie wdrażane oznakowanie jest realizowane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców  reprezentowanych w dużej mierze przez  przedstawiciela Rady Osiedla Zegrze.
Planujemy, że wszystkie prace porządkowe i czynności związane z odbiorem technicznym inwestycji w Zegrzu zostaną zakończone do końca wakacji. Jednocześnie zaznaczamy, że ścieki z większości osiedla są odbierane już przez nowe przepompownie oraz płyną nowymi kanałami. Stara przepompownia, należącą jeszcze do niedawna do Agencji Mienia Wojskowego a przejęta w kwietniu br.  przez Gminę  z chwilą odłączenia ostatniego budynku będzie powoli wyłączana z eksploatacji. 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  • Zegrze
  • Zegrze

wstecz

Powrót do topu strony