2018 rok

Menu rwd

Konkurs ,,Pomnik przyrody – okazały i dostojny”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zachęca do udziału w konkursie ,,Pomnik przyrody - okazały i dostojny”, którego zadaniem jest ukazanie piękna i rozpowszechnienie informacji o istniejących na terenie Miasta i Gminy Serock pomnikach przyrody.  
Celem konkursu jest:
1.    Włączenie mieszkańców Miasta i Gminy Serock do aktywnego udziału w poznawaniu bogactwa przyrodniczego Gminy i pogłębianie wrażliwości na piękno otaczającego świata.
2.    Poszerzenie wiedzy o Mieście i Gminie Serock, jej przyrodzie i formach ochrony obowiązujących w Polsce.
3.    Utrwalanie za pomocą różnych form artystycznych piękna Miasta i Gminy Serock, istniejących pomników przyrody.
4.    Promowanie walorów turystycznych Miasta i Gminy Serock.  
Forma i zakres konkursu:

Prace plastyczne – wykonane dowolną techniką (np. rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka), w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3, pozbawione opraw lub w formie rzeźby,
Forma literacka – dowolnie wybrana (np. opowiadanie, wiersz)
Fotografia cyfrowa – aktualna tzn. wykonana po terminie ogłoszenia konkursu, w dowolnej kolorystyce, wydrukowana w formacie A4, wraz z załączonym zdjęciem na płycie CD. Dopuszcza się do udziału w konkursie zdjęcia poddane obróbce.
Konkursem objęte są wyłącznie pomniki przyrody znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Serock. Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie Miasta i Gminy Serock wśród pomników przyrody są pojedyncze drzewa oraz głazy narzutowe.
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu a także formularz zgłoszeniowy.
Termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty i prace można zgłaszać do końca września. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 22 782 88 40.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony