Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

I Kongres Czystego Powietrza

14 marca 2018 r. odbył się I Kongres Czystego Powietrza, zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Było to pierwsze tak duże spotkanie w sprawie jakości powietrza - tematu, który stał się zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano, że walka ze smogiem, to nie tylko konieczne inwestycje (m.in. wymiana pieców, zwiększanie efektywności energetycznej, prace termomodernizacyjne czy wzrost elektromobilności), lecz także - a może przede wszystkim - praca nad zmianą sposobu myślenia całego społeczeństwa. W kongresie wzięło udział ponad 200 samorządowców (prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych, pracowników urzędów ), a także naukowców, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych.

Problemami, na które uwagę zwróciły samorządy, bo to one mierzą się w najbliższym kontakcie ze społeczeństwem, to brak zdecydowanych rozwiązań systemowych, ograniczone środki finansowe, a także wciąż zbyt niska świadomość społeczna.
Utrudnieniami w podejmowanych przez samorządy działaniach są bariery prawne, techniczne czy finansowe. Można dofinansować wymianę pieca, ale nie można nikogo zmusić do wyboru droższego, ale bardziej ekologicznego opału. Również w tym kontekście zwrócono uwagę na ograniczone możliwości kontrolowania  osób fizycznych.

Jak podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego: „Zła jakość powietrza, to problem nie tylko lokalny, ale ogólnokrajowy. Same deklaracje strony rządowej nie wystarczą. Dlatego po raz kolejny apeluję o podjęcie działań i wsparcie w tej nierównej walce.”
Przypominamy, że od listopada 2017 r. obowiązuje podjęta przez Samorząd Województwa Mazowieckiego tzw. uchwała antysmogowa, która ma wyeliminować przestarzałe piece i najgorszy opał.

  • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły zgodne z wymogami ekoprojektu
  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 a kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będzie można użytkować do końca ich żywotności
  • do końca 2022 r. kominki muszą zostać wymienione na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub należy je wyposażyć w urządzenia ograniczające emisje pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data: 2018-03-16
  • -
  • -
  • -
  • -

wstecz