Rotator zdjęć

Główna treść strony DBAMY O ŚRODOWISKO

DBAMY O ŚRODOWISKO

Stronicowanie

 • NOWA FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY

  NOWA FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY

  2022.02.23

  Jednocześnie informujemy Państwa, że w dniu 10 lutego 2022 r. została podpisana umowa na odbiór
  i zagospodarowanie odpadów komunalnymi sprzed posesji, która będzie obowiązywała do 31 stycznia 2023 roku. Umowa została podpisana z konsorcjum firm: MS-EKO Sp. z o.o., ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa, Eko-Max Recykling sp. z o. o., ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów na luty i marzec 2022 r.

  Harmonogram odbioru odpadów na luty i marzec 2022

  2022.01.31

  Przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów na luty i marzec 2022 r.

  Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na dwie ważne kwestie:

  • od mieszkańców miejscowości Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś odpady segregowane będą odbierane już jutro, tj. 1 lutego.
  • podobnie mieszkańcy Jadwisina, Stasiego Lasu, mają zaplanowany odbiór odpadów zmieszanych 1 lutego br., a odbiór odpadów segregowanych 2 lutego.

   

 • Nowa część programu "Czyste Powietrze"

  Nowa część programu "Czyste Powietrze"

  2022.01.26

  W związku z wprowadzeniem najwyższego poziomu dofinansowania Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dużym zainteresowaniem mieszkańców, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie.

   

 • Umowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych itp.

  Umowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych itp.

  2022.01.24

  11 stycznia 2022 roku została podpisana umowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i  sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie przyznał Miastu i Gminie Serock dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

  Dotacja w wysokości do 6 406,00 zł stanowi ponad 60 % kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 40% w kwocie 3 844,00 zł pochodzić będzie z budżetu Miasta i Gminy Serock. W ramach zadania planowana jest utylizacja około 13 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka o owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie realizacji zadań związanych z  usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w  2021 r. zostaną poinformowane o dalszej procedurze postępowania ze zgłoszonymi odpadami, po wyłonieniu firmy realizującej przedmiotowe zadanie.

 • Obowiązek sprawozdawczy - nieczystości ciekłe

  Obowiązek sprawozdawczy - nieczystości ciekłe

  2022.01.14

  Sprawozdanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Przypominamy, że zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2022 r.

  Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2022 r.

  2022.01.03

  Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok. 

   

 • Wpływ Smogu na zdrowie

  Wpływ Smogu na zdrowie

  2021.11.16

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo, zawierającymi informacje o tym jak smog wpływa na nasze zdrowie.

   

Stronicowanie