Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Uwaga! Susza - dbajmy o wodę

  Uwaga! Susza - dbajmy o wodę

  2020.04.24

  Susza: prezydent ostrzega przed brakiem wody; IMWG wprowadza nowy typ ostrzeżenia

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wprowadza nowy typ ostrzeżenia: przed suszą hydrologiczną.

  Zmiana ma związek z pogłębiającym się zagrożeniem suszą w Polsce. Od 1 maja 2020 r. nowe ostrzeżenia będą opracowywane i wydawane w okresie od 1 maja do 31 października oraz publikowane w serwisach internetowych IMGW-PIB a także m.in. na stronie www.stopsuszy.imgw.pl

   

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi

  Międzynarodowy Dzień Ziemi

  2020.04.22

  Pięćdziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi – święto, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, jak również promowanie proekologicznych zachowań. 22 kwietnia 1970 roku szkoły i uczelnie zorganizowały masowe protesty przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego,  w których udział wzięło ponad 20 milionów Amerykanów!

   

 • Natura łapie oddech

  Natura łapie oddech - na jak długo?

  2020.04.14

  W czasach kiedy trudno o ważniejsze informacje niż te, które dotyczą koronawirusa zapraszamy do zapoznania się ze spojrzeniem na aktualną sytuację z punktu widzenia ochrony środowiska. Linki do artykułów poniżej:

 • Jak postępować dziś z odpadami?

  Jak postępować dziś z odpadami?

  2020.04.07

  Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

   

 • Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

  Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

  2020.04.06

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

   

 • Jak postępować z odpadami w czasach epidemii

  Jak postępować z odpadami w czasach epidemii?

  2020.03.25

  Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, dlatego liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

 • Uwaga, konkurs!

  Uwaga, konkurs!

  2020.03.10

  Zachęcamy gospodarstwa domowe z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie „Segreguję śmieci, o środowisko dbam”, którego celem jest popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego fotoreportażu (maksymalnie 4 minuty filmu lub 20 zdjęć z dokładnym opisem), którego motywem przewodnim będzie hierarchia postępowania z odpadami komunalnymi. Tematyka reportażu  dotyczyć musi działań służących ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi realizowanych podczas dnia codziennego - zarówno w pacy, w szkole, jak i w czasie wolnym, m. in. w domu, w czasie spacerów, podczas zakupów.

  Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie filmu na płycie CD lub zdjęć wykonanych aparatem na płycie CD lub wydrukowanych na papierze wraz z dokładnym opisem, co przedstawia zdjęcie.

  Gotowe prace należy złożyć w terminie od 1 do 31 marca br. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub wysłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

  Pełny regulamin konkursu dostępny TUTAJ.

  Zachęcamy do udziału w konkursie! Na Laureatów czekają nagrody!

 • Konsultacje dot. poprawy jakości powietrza

  Konsultacje dot. poprawy jakości powietrza

  2020.03.02

  Informujemy, że w związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, istnieje możliwość wniesienia uwag i wypowiedzenie się w temacie przygotowanego projektu.

  Obowiązek sporządzenia programu wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Głównym celem sporządzenia programu jest poprawa jakości powietrza w województwie mazowieckim oraz ograniczenie skutków przekroczeń norm jakości powietrza, tj. łącznie dla czterech stref: aglomeracji warszawskiej, mazowieckiej, miasta Płock oraz miasta Radom. Dla gminy Serock konsultacje społeczne zostały wyznaczone w terminie: 2-23 marca 2020 r.

  W celu przybliżenia celów oraz założeń przedmiotowego programu, odbędą się również spotkania informacyjne o charakterze otwartym, w których udział może wziąć każdy. Spotkanie ustalono w dniu 6 marca 2020 r. na godz. 1100 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-718 Warszawa.

  Z programem można zapoznać się także w wersji elektronicznej dostępnej pod adresem: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa (III piętro, pokój 308 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.

 • Zasady prawidłowej segregacji odpadów

  Zasady prawidłowej segregacji odpadów

  2020.02.13

  Zachęcamy do zapoznania z obowiązującymi zasadami prawidłowej segregacji odpadów. Wyróżniamy pięć frakcji tj. papier (pojemnik niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik), szkło (pojemnik zielony), bioodpady (pojemnik brązowy) i odpady zmieszane (pojemnik czarny).

 • Dotacje służące ochronie środowiska

  Dotacje służące ochronie środowiska

  2020.01.24

  Kontynuując działania mające na celu ochronę powietrza oraz przedsięwzięcia służące ochronie gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock informujemy, że mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji gminnych do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. oraz do likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
   

Stronicowanie