Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Obowiązki związane z POP

  Obowiązki wynikające z Programu Ochrony Powietrza

  2021.01.14

  W dnu 8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 radni województwa mazowieckiego przyjęli program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała ta weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów

  Harmonogram odbioru odpadów

  2021.01.11

  Informujemy o obowiązujacym w styczniu oraz lutym 2021 roku, nowym harmonogramie odbioru odpadów w Mieście i Gminie Serock.

 • Harmonogram odbioru odpadów na styczeń i luty 2021

  Harmonogram odbioru odpadów na styczeń i luty 2021

  2020.12.29
 • O opłacie za gospodarowanie odpadami

  O opłacie za gospodarowanie odpadami

  2020.12.10

  2 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Serocku podjęła pakiet uchwał tzw. „śmieciowych”. Wśród nich za najważniejszą, bo w sposób istotny zmieniającą kształt gminnego systemu gospodarowania odpadami w wymiarze ekonomicznym, należy uznać uchwałę Nr 315/XXIX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

   

 • Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza

  Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza

  2020.11.16

  Z okazji dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest w Polsce 14 listopada zachęcamy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie na ulotkę promującą ochronę powietrza,  którego celem jest skierowanie uwagi uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock na niebezpieczeństwa wynikające ze spalania odpadów w paleniskach domowych oraz popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

   

 • Dzień Czystego Powietrza

  Dzień Czystego Powietrza

  2020.11.13

  14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Dzień ten kilkanaście lat temu ustanowiła polska fundacja z Bielska-Białej – Fundacja Arka. W Europie, w 2019 r. po raz pierwszy obchodzony był Europejski Dzień czystego Powietrza, który został zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA) oraz grupę roboczą „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza” działającą w Holandii.

 • Gdyby nie było spisu

  Gdyby nie było spisu

  2020.10.26

  Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

  Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

  Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

  Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

   

 • Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

  Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję

  2020.10.15

  W dniach 18-20 września br. odbył się finał największej polskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska”. „Sprzątanie Świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World zapoczątkowanego w 1989 roku w Australii. W akcji tej corocznie uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.

Stronicowanie