Dbamy o środowisko

Menu rwd

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

  Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego

  2019.08.09

  Ankieta dotycząca krajobrazu pospolitego przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

  Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

  Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dokumencie. Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Serocku pok. nr 11 lub przesłać zeskanowane drogą mejlową na adres: a.kaczmarczyk@serock.pl

 • 8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół

  8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół

  2019.08.07

  Wielki Dzień Pszczół to ogólnopolskie święto przypadające na dzień 8 sierpnia, którego celem jest upowszechnienie wiedzy nt. pszczół, ukazanie roli zapylaczy w środowisku przyrodniczym, a także aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy warunków bytowania tych owadów.

 • Dofinansowanie do fotowoltaiki

  Dofinansowanie do fotowoltaiki

  2019.08.05

  Informujemy, że Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r.

 • Fotograficzne konkursy przyrodnicze

  Fotograficzne konkursy przyrodnicze

  2019.07.23

  Fotograficzne konkursy przyrodnicze

  Lato w pełni. Słoneczna pogoda sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na zewnątrz. Zachęcamy Państwa aby na odpoczynek zabrać aparat fotograficzny a potem… wziąć udział w naszych konkursach fotograficznych. Zarządzeniem nr 106 z dnia 19 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłosił dwa przyrodnicze konkursy fotograficzne:

   Pierwszy z nich to „Moja nieruchomość w cieniu drzew”

  Osoby, chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym swojej posesji, na której rosną drzewa rodzimych gatunków, występujących w Polsce. Przez rodzime gatunki drzew rozumie się m.in.:

  dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, klon jawor, jesion wyniosły, grab pospolity, sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, sosna limba, jodła pospolita, sosna górska, czeremcha, jarząb pospolity. Na nieruchomości, która będzie fotografowana musi rosnąć przynajmniej jedno drzewo, które zostanie uchwycone na fotografii. Fotografie, które uczestnicy będą wykonywali muszą przedstawiać drzewo jako element aranżacji ogrodu, ukazywać jego piękno.

  Warunki udziału:

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
   do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym na płycie CD i wydrukowanych na papierze fotograficznym w formacie A4.
  2. W konkursie obowiązuje zasada jedno zgłoszenie – jedna nieruchomość.
  3. Minimalna ilość zdjęć jednej nieruchomości to 4 (prezentujące różne perspektywy drzewa)­, maksymalna 20, przy czym ilość zdjęć nie zwiększa szans na wygraną.

  Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidualnie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej

  Drugi konkurs: to „Serocka przyroda w obiektywie”

  Tematem przewodnim konkursu jest ożywiona i nieożywiona przyroda, krajobraz środowiska naturalnego Miasta
  i Gminy Serock, bioróżnorodność biologiczna. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą wykonać zdjęcie aparatem cyfrowym obiektu przyrodniczego, krajobrazu naturalnego, zjawiska przyrodniczego itp. znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Serock. Do konkursu mogą być zgłaszane fotografie prezentujące m.in. całe krajobrazy, pojedyncze rośliny występujące w środowisku naturalnym, zwierzęta napotkane na terenie Miasta
  i Gminy Serock, wszystko co dotyczy środowiska naturalnego.

  Warunki udziału:

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik
   do niniejszego Regulaminu oraz dołączenie zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym na płycie CD
   i wydrukowanego na papierze fotograficznym w formacie A4.
  2. Dopuszcza się dokonanie maksymalnie 3 zgłoszeń do konkursu przez jedną osobę.
  3. Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace fotograficzne wykonane indywidulanie, do których uczestnik ma pełne prawa autorskie.
  4. Zdjęcia mogą być poddane obróbce fotograficznej.
  5. Podpisane oświadczenia, że podczas wykonywania fotografii nie został uszkodzony fotografowany obiekt oraz nie ucierpiało żadne zwierzę, oświadczenie, że Uczestnik konkursu zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz oświadczenie, że Uczestnik jest autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu i posiada do nich pełne prawa autorskie.

  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 22 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

  Formularze zgłoszeniowe wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock lub złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, dopuszcza się również przysyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz ze zdjęciami na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl.

  Więcej informacji na temat konkursu udziela: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w regulaminach, które znajdują się na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu.

  autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • Tłumaczymy (nie)trudne pojęcia

  Tłumaczymy (nie)trudne pojęcia

  2019.07.16

  GMO – organizm modyfikowany genetycznie (ang. Genetically modified organism) – organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskanie nowych cech fizjologicznych. Pierwsze rośliny sprzedawano w Stanach Zjednoczonych na początku lat 90. XX wieku.

 • Susza - złóż wniosek

  Susza - złóż wniosek

  2019.07.09

  Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca. Szczegóły w załączonym obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

 • Usuwamy azbest!

  Usuwamy azbest!

  2019.06.27

  Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2019 roku”.

   

 • Chrońmy zwierzaki przed upałami

  Chrońmy zwierzaki przed upałami

  2019.06.11

  Wysokie temperatury są męczące nie tylko dla ludzi, ale także dla naszych milusińskich. Zwierzęta nie regulują ciepłoty ciała poprzez pocenie się całą powierzchnią ciała tak jak ludzie – mogą to robić jedynie za pomocą opuszków palców oraz w czasie ziania. Właściciele psów powinni zatem zwrócić uwagę na kilka kwestii, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie zwierzęcia w okresie letnim, które nie tylko zapewnią mu dobre samopoczucie ale przede wszystkim uchronią przed niebezpiecznym dla życia udarem cieplnym.

 • 9 sposobów na życie bez plastiku

  9 sposobów na życie bez plastiku

  2019.06.05

  Każdy z nas wie, że z zużycia plastikowych jednorazówek powstaje ogromna ilość odpadów.

 • Zero Waste -życie bez śmiecenia

  Zero Waste -życie bez śmiecenia

  2019.06.04

  Zero Waste -jedną z koncepcji spojrzenia na ochronę środowiska.

Stronicowanie