Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • LGD - szkolenie dla grantobiorców

  2019.11.13

  Z związku z planowanymi naborami grantowymi organizujemy szkolenie 27.11 godz. 10.00 w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie.

 • Budynek komunalny w Jadwisinie

  2019.10.29

  W dniu 16.10.2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie budynku komunalnego przy ul. Konwaliowej 2A  w miejscowości Jadwisin.  W ramach inwestycji powstało 14 mieszkań o powierzchni od 27,72m2 do 47,65m2. Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 • Przebudowa ul. Książęcej

  2019.10.29

  W dniu 23.10.2019 r. podpisano umowę z firmą HYDRO KAN BRUK Sp. z o.o. z Warszawy na przebudowę ul. Książęcej w Jadwisinie. Rozpoczęcie robót wykonawca planuje na dzień 4.11.2019 r.

  Termin realizacji zadania upływa w lutym 2020 r., przy czym całość robót ziemnych, elektrycznych, brukarskich oraz roboty związane z ułożeniem nawierzchni asfaltowej mają być zakończone w tym roku.

  Mieszkańców ulicy Książęcej i okolicy prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami pojawiającymi się podczas budowy.

   

 • Zmiany w LKA na czas remontu drogi w Legionowie

  2019.10.25

  Informujemy, że od 25 października 2019 roku trwają prace remontowe na ulicy Piłsudskiego w Legionowie na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Mrugacza. Ten odcinek będzie w najbliższych dniach zamknięty dla ruchu drogowego.

  W związku z tym, na czas zamknięcia tego odcinka, zmianie ulegają rozkłady jazdy linii Serock – Legionowo PKP oraz Stanisławowo – Dębe – Legionowo PKP. Pominięte zostaną przystanki „Urząd Miasta” w obu kierunkach oraz „CH Błękitne 03”.

  Wyżej wspomniane linie będą skręcały w ul. Jagiellońską, a następnie w ul. Piłsudskiego w kierunku dworca PKP.

   

 • Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  2019.10.25

  Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi

  Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane
   do 8 listopada 2019r. na adres poczty elektronicznej:
  a.bilinska@serock.pl,  złożone
  w
  Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (parter pokój nr 1) lub nadesłane na adres:

  Urząd Miasta i Gminy w Serock

  ul. Rynek 21,

  05 – 140 Serock

  Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 145/B/2019 z 24 października 2019r. znajduje się TUTAJ.

   

Stronicowanie