Komunikaty

Menu rwd

Komunikaty

Stronicowanie

 • Przebudowa ul. Warszawskiej

  2018.12.13

  Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje o rozpoczęciu prac polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Warszawskiej.

 • Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Książęca

  2018.12.13

  W dniu 12 grudnia br. Miasto i Gmina Serock podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock” – I etap (ul. Książęca) .” Przyznana kwota pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach wynosi 593 500,00 zł., przy czym na warunkach określonych przez WFOŚiGW  kwota ta będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania w ul. Książęcej w Jadwisinie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, a mieszkańcy uzyskali możliwość wykonania przyłączy i odprowadzania ścieków do zbudowanej sieci.

 • Pieniądze na gminne inwestycje

  2018.12.12

  Pieniądze na gminne inwestycje

 • Burmistrz MiG Serock ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów

  2018.12.12

  Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock.
  Nabór prowadzony jest w terminie od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
  https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia   

 • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

  2018.12.12

  Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”.

  Informacje:
  https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia   

Stronicowanie

Powrót do topu strony