Rotator zdjęć

Główna treść strony Komunikaty

Komunikaty

Stronicowanie

 • Komunikat - ograniczenie korzystania z placów zabaw!

  2020.03.19

  Unikajmy takich miejsc, dla  bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych osób.

 • Odbiór odpadów trwa na bieżąco!

  2020.03.18

  Odpady wielkogabarytowe zabierane  są  na bieżąco.

  Niemniej jednak w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że Wykonawca musiał wprowadzić pewne ograniczenia, co może wpłynąć na sprawność i  terminowość odbioru odpadów.

  Priorytetem każdego pracodawcy na dzień dzisiejszy jest utrzymanie bezpieczeństwa i zdrowia osób uczestniczących w realizacji kontaktów a także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.374).

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w przypadku opóźnienia w realizacji usługi.

  Nie ulega zmianie dotychczasowy tryb zgłaszania ewentualnych reklamacji, tj. telefonicznie pod numerem
  tel. 22 782 88 40 lub mailowo na adres ochronasrodowiska@serock.pl

  O wszelkich zmianach w systemie odbioru odpadów komunalnych, na bieżąco będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

 • Komunikat KRUS

  2020.03.18

  Jednostki KRUS pracują bez kontaktu z interesantami

   

 • Komunikat ARiMR

  2020.03.16

  Zmiany dotyczą głównie przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR

Stronicowanie