Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • Zmiana stałych obwodów głosowania

  2019.04.17

  Informujemy, iż postanowieniem Nr 102/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie III dokonał podziału Miasta i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalił ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczej.
   

 • Prace w Zegrzu

  Prace w Zegrzu

  2019.04.17

  W piątek, 12 kwietnia 2019 roku, rozpoczęły się prace w Zegrzu przy bloku Groszkowskiego 14. Okazało się, że nie wszystkie przyłącza kanalizacyjne były zainwentaryzowane na mapach zasadniczych. Gmina jako Inwestor Kompleksowej przebudowy systemu kanalizacji w Zegrzu nie miała wiedzy o kolejnych przyłączach wychodzących z budynku. W celu przełączenia w całości budynku do nowej kanalizacji, Gmina zleciła firmie INWOKAN prace związane z budową odcinka kanału sanitarnego. 

 • Wyłożenie planu - obszar A3

  Wyłożenie planu - obszar A3

  2019.04.17

  Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
   

 • Wybory samorządowe na Litwie

  2019.04.17

  W wyborach samorządowych na Litwie w 2019 roku stanowisko Mera Rejonu Ignalina objął Pan Justas Rasikas. Dotychczasowy Mer Ignaliny – miasta partnerskiego Serocka - Pan Henrikas Šiaudinis przesłał Burmistrzowi Serocka podziękowania za wieloletnią współpracę

 • Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Gąsiorowie

  2019.04.16

  Szanowni Państwo informujemy o zmianie terminu zebrania, podczas którego mieszkańcy sołectwa Gąsiorowo wybiorą Sołtysa oraz Radę Sołecką.
  Zebranie odbędzie się 28 maja 2019r. o godzinie 17.00.

Stronicowanie