Rotator zdjęć

Główna treść strony Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego

  2012.07.13
  W dniu 11 lipca br. podpisaliśmy umowę na w/w zadanie z Konsorcjum firm INTRAKT Andrzej Drzazgowski z siedzibą w Pomiechowie oraz Zakładem Budowlanym IWA Kaczyńska Iwona z siedzibą w Milewie
 • KRUS apeluje - pożar podzas żniw "Zachowaj bezpieczeństwo"

  2012.07.13
  KRUS apeluje - pożar podzas żniw "Zachowaj bezpieczeństwo
 • Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

  2012.07.12
  Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się w dniu 18.07.2012r. o godz. 14.00 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 • Informacja o naborach w Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

  2012.07.11
  Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013na operacje:
  •które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie
  w kierunku działalności nierolniczej”
  •które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
  •które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty

 • Budowa oświetlenia drogowego w gminie Serock

  2012.07.11
  Pod koniec ubiegłego miesiąca zakończono kilka inwestycji polegających na budowie punktów świetlnych na terenie gminy Serock:
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  2012.07.10
  Burmistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 • Kupalnocka – XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 02.07 – 08.07 2012.

  2012.07.10
  W dniach 02.07 – 08.07 2012 na terenie województwa mazowieckiego odbywały się International Folklor Meetings - XXI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
 • Pilotażowa komunikacja lokalna

  2012.07.09
  Od 01.08.2012 na terenie gminy Serock zostanie uruchomiona pilotażowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą kursowały do 31.12.2012.
 • Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

  2012.07.06
  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Serocku informuje, że swoje posiedzenie odbędzie w dniu 10 lipca 2012r. o godz. 14.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 • XXIX sesja Rady Miejskiej w Serocku

  2012.07.05
  W dniu 22 czerwca 2012r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Serocku, sesja niezwykle ważna, na której Burmistrz Sylwester Sokolnicki otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

Stronicowanie