Rotator zdjęć

Główna treść strony Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Pomagamy bezrobotnym w wieku 50+

  2012.07.24
  W celu pomocy osobom bezrobotnym Urząd Miasta i Gminy Serock, każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie, obejmując bezrobotnych różnymi formami aktywizacji, starając się pomóc osobom w trudnej sytuacji
 • Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

  2012.07.24
  W dniach 26, 30 oraz 31 lipca 2012 r. odbędą się kolejne posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.
 • XXV Sesja Rady Miejskiej w Serocku

  2012.07.24
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 lipca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

 • Z Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

  2012.07.24
  Lato to taka pora roku, kiedy na placach budowy praca wre. Na tym w Nowej Wsi jeszcze intensywniej, gdyż termin ukończenia budowy boiska wielofunkcyjnego zbliża się wielkimi krokami.
 • Sportowa sobota na plaży z OSiR-em

  2012.07.23
  Plaża jest doskonałym miejscem na letni aktywny wypoczynek. Wystarczy dobra pogoda, pomysł i sprawna organizacja. Ośrodek Sportu i Rekreacji połączył przyjemne z pożytecznym - sportowe zmagania z promocją nowej strony internetowej.
 • Z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

  2012.07.20
  Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn.
 • "Nasza Borówka" w Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym w Borowej Górze

  2012.07.19
  Często jest tak, że interesujących i ciekawych miejsc nie trzeba daleko szukać. Na terenie gminy Serock znajduje się Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra. Członkowie stowarzyszenia Nowa Borówka właśnie je odwiedzili.
 • Rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków

  2012.07.19
  W dniu 13.07.2012 r. Starosta Legionowski zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Serock.
 • Kajakiem z Pułtuska do Serocka

  2012.07.19
  I kolejne lato upływa aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim. W spływie kajakowym z Pułtuska do Serocka uczestniczyło 80 osób. Najmłodsza była 4-letnia Jagódka.
 • Ranking samorządów opublikowany

  2012.07.19
  Rzeczpospolita z 17 lipca 2012 r. opublikowała wyniki VIII edycji rankingu samorządów. Uhonorowano w nim gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. W setce najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce znalazł się Serock.

Stronicowanie