Rotator zdjęć

Główna treść strony Link - Unia Europejska

  • POIiŚ

Cele bezpośrednie realizacji Projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego”

Cele bezpośrednie realizacji Projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego” w odniesieniu do poszczególnych elementów inwestycji są następujące:

  • kompleksowa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca sieć kanalizacyjną  z odejściami do budynku lub studzienki włączeniowej, zlokalizowanej w rejonie ulic: Groszkowskiego, Drewnowskiego, Pułku Radio i Oficerskiej w Zegrzu;
  • budowa dwóch przepompowni w Zegrzu:
           o    P1 - w działce o numerze ewid. 173, obr. Jadwisin;
           o    P2 - w działce o numerze ewid. 111/49, obr. Jadwisin.
  • budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze ulic: B. Chrobrego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Śmiałego oraz Polnej w miejscowości Serock.

W efekcie realizacji inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3,14 km., z której planuje się, że będzie korzystało ponad 1000 dodatkowych użytkowników oraz sieć wodociągowa o długości 0,64 km z której korzystało będzie ponad 100 osób. 

Planowane łączne koszty realizacji inwestycji to 4 421 448,78 zł. z czego kwota 2 451 749,78 zł. ma zostać przekazana Miastu i Gminie Serock jako dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020.
 

Jednocześnie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w związku z realizacją przedmiotowego Projektu, w szczególności poprzez: 
a)    specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

Powrót do topu strony