2018

Menu rwd

Menu podstrona

"TALENTIADA" MIASTA I GMINY SEROCK 2018

Masz talent? Ten konkurs jest dla Ciebie! Zaprezentuj się! Do dnia 28.01.2018 r. czekamy na zgłoszenia z filmami prezentującymi Państwa talent. Wybranych Uczestników zaprosimy do wielkiego finału, który odbędzie się 10.02.2018 r. Na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody! Nagroda główna w wysokości 1000zł! Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock

tel. 22 782 80 70, fax. 22 782 80 71

biuro@kultura.serock.pl, www.kultura.serock.pl

TERMIN I MIEJSCE:

I ETAP - 3.01-28.01.2018 (nadsyłanie zgłoszeń z filmami video prezentującymi wybrany talent)

II ETAP – FINAŁOWY CASTING JURORSKI - 10.02.2018, Sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

CELE KONKURSU:

1. Odszukanie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających różnorodne talenty i umiejętności.

2. Prezentacja i ocena dorobku artystycznego mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz okolic.

3. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie rozwijania uzdolnień artystycznych.

4. Rozwijanie twórczego współzawodnictwa. Wyłonienie solistów i zespołów do publicznej prezentacji.

5. Prowadzenie konsultacji merytorycznych dla Uczestników i ich opiekunów.

RADA ARTYSTYCZNA - JURY:

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku powoła Jury Konkursu, które dokona oceny nadesłanych zgłoszeń i występów.

OCENIANIE:

Jury Konkursu, złożone z fachowców, będzie oceniać uczestników Konkursu biorąc pod uwagę:

■ ogólny wyraz artystyczny,

■ inicjatywę twórczą i pomysłowość,

■ walory artystyczne, technikę wykonania, staranność prezentacji.

PRZEPISY TECHNICZNE:

  1. W okresie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 28 stycznia 2018 r. należy przekazać Organizatorowi Kartę zgłoszeniową wraz z materiałem video prezentującym wybrany talent oraz podkładem muzycznym (jeśli jest wykorzystywany podczas występu). Materiały można przekazać:
  1. Osobiście (w godzinach pracy sekretariatu) lub listownie: Centrum Kultury i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock , tel. (22)782 – 80 – 70.

-prezentację video prosimy dostarczyć na opisanej imieniem i nazwiskiem oraz wolnej od wad płycie CD. Płyta ta pozostanie w Centrum Kultury i Czytelnictwa w celu archiwizacji Konkursu.

-podkład muzyczny (jeśli jest wykorzystywany podczas występu) prosimy dostarczyć na OSOBNEJ opisanej imieniem i nazwiskiem oraz wolnej od wad płycie CD. Płyta ta pozostanie w Centrum Kultury i Czytelnictwa w celu archiwizacji Konkursu.

  1. Mailowo: talentiada.serock@gmail.com

-z załączoną prezentację video

-z załączonym podkładem muzycznym (jeśli jest wykorzystywany podczas występu)

4. Uczestnicy Konkursu potwierdzają dyspozycyjność w dniu 10.02.2018.

5. Uczestnicy akceptują Regulaminu Konkursu.

NAGRODY:

Najlepsze występy zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

wstecz