2018

Menu rwd

Menu podstrona

Działania serockiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 r.

Do głównych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy przyznawanie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz z programu 500+.

Oprócz tego Ośrodek ma w swoim zakresie jeszcze wiele zadań, m.in. skierowanych do dzieci i młodzieży, seniorów, osób borykających się z uzależnieniami i doświadczających przemocy.

Niewątpliwie do najważniejszych przedsięwzięć roku 2017 można zaliczyć uzyskanie ponad milionowej dotacji ze środków UE na projekt „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Program przewiduje zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie przeznaczony do nieodpłatnego użyczania, zwiększenie świadczenia usług opiekuńczych w domu, utworzenie Klubu Seniora, w którym będą różnorakie zajęcia m.in.:

- gimnastyka usprawniająca,

- spotkania ze specjalistami,

- porady psychologiczne i prawne,

- gimnastyka usprawniająca,

- konsultacje z rehabilitantem.

W okresie wakacji realizowane były przedsięwzięcia dla dzieci w formie półkolonii oraz warsztatów plastycznych w Klubie Aktywności Społecznej. Półkolonie zorganizowano wspólnie z Centrum Opieki, Wychowania i Terapii KKWR w Serocku. Zarówno warsztaty plastyczne jak i półkolonie cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wielu podopiecznych Ośrodka było objętych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc ta polegała na dostarczaniu produktów żywnościowych z magazynu Caritas w Legionowie.

 

Anna Orłowska

Kierownik OPS

 

 

wstecz