2018

Menu rwd

Menu podstrona

Budowa ul. Arciechowskiej w m. Cupel

Z końcem ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek o przyznanie środków na budowę ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w 2018 r. W ramach zadania przewiduje się budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdów i poboczy na całym odcinku tj. na długości prawie1,2 km.

wstecz