Rotator zdjęć

Główna treść strony Konsultacje społeczne

Czym są konsultacje i dlaczego je organizujemy

Konsultacje społeczne organizują różne podmioty administracji rządowej i samorządowej, aby wypracować wraz z mieszkańcami takie rozwiązania, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej przy istniejących ograniczeniach. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od uwarunkowań i możliwości prawnych. Konsultacje społeczne to głos doradczy, z uwzględnieniem którego podmiot administracji rządowej i samorządowej podejmuje ostateczną decyzję.

Głównymi założeniami naszych konsultacji jest:

•    przekazać Państwu wiedzę co do ograniczeń jakim musimy sprostać tworząc nowy dokument planistyczny;
•    zebrać i wysłuchać Państwa argumenty za przyjęciem postulowanych rozwiązań;
•    zwiększyć Państwa świadomość co do własnej odpowiedzialności za kształt przestrzeni, w której żyjemy  
•  zainteresowanie Państwa tematem przekuć w konstruktywny dialog, dzięki któremu trwale poprawimy wymianę informacji między władzami lokalnymi a mieszkańcami.

wstecz

Powrót do topu strony