Rotator zdjęć

Główna treść strony Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Pod koniec listopada bieżącego roku, otworzymy konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem.

Szansę dla przeprowadzenia profesjonalnych konsultacji stworzyło zakwalifikowanie gminy do udziału w projekcie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju pn. „Przestrzeń dla Partycypacji”. Dzięki uczestnictwu w projekcie gmina Serock podjęła współpracę z ekspertami wyznaczonymi przez  Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych oraz Fundację Napraw Sobie Miasto. W ramach projektu gmina otrzymuje wsparcie eksperckie w procesie planowania, organizowania i prowadzenia konsultacji społecznych miejscowego planu.

    Co wymaga podkreślenia, konsultacje będą miały miejsce na pierwszym etapie opracowywania miejscowego planu, zanim jeszcze powstanie jego projekt. Zebrane głosy będą dokładnie analizowane przez zespół projektowy odpowiedzialny za stworzenie nowego dokumentu.
Mamy świadomość, że organizowanie konsultacji na etapie zbierania założeń do projektu planu miejscowego nie jest wymagane przepisami prawa. Uważamy jednak, że konsultacje są szansą na to, aby dyskutowany projekt uwzględnił interes społeczny, a nie wyłącznie partykularne interesy poszczególnych osób czy instytucji. Dzięki udziałowi w konsultacjach, możliwe będzie też poznanie sąsiadów, ekspertów i urzędników oraz zbudowanie nowych relacji, które mogą służyć przyszłej współpracy.

Rola konsultacji:
•    Konsultacje społeczne to forma dialogu, który prowadzi urząd z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na dany temat.
•    Konsultacje społeczne organizują różne podmioty administracji rządowej i samorządowej, aby wypracować wraz z mieszkańcami takie rozwiązania, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej przy istniejących ograniczeniach. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od uwarunkowań i możliwości prawnych. Konsultacje społeczne to głos doradczy, z uwzględnieniem którego to organ podejmuje ostateczną decyzję.

Po co organizujemy konsultacje:
•    aby przekazać Państwu wiedzę co do ograniczeń jakim musimy sprostać tworząc nowy dokument;
•    aby zebrać i wysłuchać Państwa argumenty za przyjęciem postulowanych rozwiązań;
•    aby zwiększyć Państwa świadomość co do własnej odpowiedzialności za kształt przestrzeni, w której żyjemy oraz  
•    aby Państwa zainteresowanie tym tematem przekuć w konstruktywny dialog, dzięki któremu trwale poprawimy wymianę informacji między władzami lokalnymi a mieszkańcami.

Sposób przeprowadzenia konsultacji i uprawnieni do udziału

Konsultacje prowadzone będą przy użyciu kilku różnych technik. Poza tradycyjnym badaniem ankietowym i działalnością informacyjną, planujemy zorganizowanie kilku spotkań, w tym w formie warsztatowej. Szczegółowo o przebiegu konsultacji będziemy Państwa informować od połowy listopada, za pośrednictwem strony internetowej, a także plakatów i ulotek, które poza źródłem internetowym, pobrać będzie można u sołtysów i w miejscowych sklepach.
Konsultacje są procesem otwartym, w którym uczestniczyć mogą wziąć wszyscy zainteresowani. Do udziału w nich zapraszamy w szczególności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych najbliżej terenu objętego zmianą planu, a więc: Dębego, Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa, Stanisławowa i Gutów.
Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany i podany do publicznej wiadomości raport, w którym szczegółowo omówimy wszystkie zagadnienia poruszane przez Państwa  podczas ich trwania.

Szczegółowe informacje będą pojawiać się w tej zakładce. Zachęcamy do śledzenia.

 

wstecz

Powrót do topu strony