Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem. Konsultacje są otwarte – do udziału w nich zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych najbliżej terenu objętego zmianą planu, tzn. Dębego, Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa, Stanisławowa i Gutów.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 30 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 roku. W tym okresie przeprowadzimy badania ankietowe oraz zorganizujemy spotkania konsultacyjne. Zależy nam na tym, żeby wszyscy zainteresowani tematem mogli się wypowiedzieć. Dlatego też większość wydarzeń będziemy organizować w terminach i miejscach, ułatwiających Państwu udział.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany raport, w którym szczegółowo omówimy wszystkie poruszane zagadnienia. Raport udostępnimy na stronie internetowej (www.serock.pl). Szczegółowe informacje na temat prowadzonego procesu konsultacji znajdziecie Państwo w tej zakładce - będą one na bieżąco aktualizowane.


Konsultacje przygotowaliśmy i organizujemy przy wsparciu merytorycznym i grantowym w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki uczestnictwu w projekcie gmina Serock podjęła współpracę z ekspertami Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacji Napraw Sobie Miasto.

 

Czym są konsultacje i dlaczego je organizujemy

Konsultacje społeczne organizują różne podmioty administracji rządowej i samorządowej, aby wypracować wraz z mieszkańcami takie rozwiązania, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej przy istniejących ograniczeniach. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od uwarunkowań i możliwości prawnych. Konsultacje społeczne to głos doradczy, z uwzględnieniem którego podmiot administracji rządowej i samorządowej podejmuje ostateczną decyzję.

Co jest ważne w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz co go ogranicza:

• Prawne uwarunkowania terenu (np. objęcie ochroną przyrodniczą lub konserwatorską);
• Ustalenia wynikające z dokumentów wyższego stopnia (np. ustalenia wynikające dla danego terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy);

Jak będziemy prowadzić konsultacje:

Punkt informacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, parter sala ślubów, czynny w poniedziałki, w godzinie 16.00 – 17.00, środy, w godzinie 15.00 -16.00, w okresie od 30 listopada 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku (oraz w zależności od potrzeb, w godzinach pracy Urzędu);

O czym rozmawiamy, czyli Diagnoza terenu, na którym pracujemy

Głównym punktem terenu, w obrębie którego się poruszamy, jest nieczynne, dawne składowisko odpadów. Choć obiekt ten jest monitorowany i przeciwdziała się negatywnemu wpływowi na sąsiednie tereny, nie ma możliwości wyeliminowania ich całkowicie. To właśnie ta okoliczność powoduje, że tereny w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów nie mogą być przeznaczone pod lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i niezbędne jest odnalezienie innej formuły ich zagospodarowania.

Konsultacje społeczne

Pod koniec listopada bieżącego roku, otworzymy konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem.

Kontakt

Wszystkie pytania i uwagi na temat organizowanego procesu konsultacji prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock. Czekamy na nie również pod nr telefonu 22 782 88 27, lub pod adresem skrzynki elektronicznej konsultacje@serock.pl.

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.