2017

Menu rwd

Menu podstrona

Sukces ucznia PZSP w Serocku w Powiatowym Konkursie Czytania

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku może się poszczycić osiągnięciami swoich uczniów w wielu dziedzinach. W ostatnim czasie do grona laureatów dołączył Aleks Kovalenko, uczeń klasy II TL, który w Powiatowym Konkursie Czytania Literatury w Języku Niemieckim i w Języku Rosyjskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdobył I miejsce, a także otrzymał zaszczytny tytuł „Mistrza Czytania w Języku Rosyjskim”. Konkurs odbył się 27 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr. 2 w Legionowie i objęty był honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać wybrany w drodze losowania tekst. Jury oceniało wystąpienia uczniów według pięciu kryteriów: poprawność wymowy i intonacji, płynność czytania, ilość popełnionych błędów oraz ogólne wrażenia artystyczne. Aleks zdobył maksymalną liczbę punktów, pokonując tym samym liczną i silną konkurencję z pozostałych szkół powiatu legionowskiego. Jesteśmy dumni z sukcesu Aleksa – cieszymy się, że mieliśmy okazję poszczycić się umiejętnościami młodego „rusycysty” naszej szkoły na forum powiatu, a także przyczynić się do popularyzacji języka i kultury rosyjskiej wśród młodzieży.

  • autor: Elżbieta Oszer

wstecz