2017

Menu rwd

Menu podstrona

„Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Od października 2017 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Woli Kiełpińskiej uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacji globalnej „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.
Jesteśmy jedną z 16 szkół województwa mazowieckiego, która zakwalifikowała się do Projektu. Jego celem jest „zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej, tematyki zrównoważonego rozwoju w szkolnych programach nauczania i wychowania”.
Działania na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji przygotowujących dzieci i młodzież do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy z wykorzystaniem zasobu Projektu realizuje w naszej szkole 10 nauczycieli, których działania koordynuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej p. M. Szczublińska.
W ramach projektu 25 października 2017 roku odbyły się na terenie szkoły warsztaty prowadzone przez trenerkę p. Magdalenę Kostulską, W warsztatach na temat stereotypów w naszym życiu, postrzegania świata i ludzi poprzez stereotypy uczestniczyli uczniowie z czterech klas wraz z nauczycielami będącymi w Projekcie. Zajęcia warsztatowe obserwowali zainteresowani Projektem nauczyciele.

wstecz