Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Nawigacja:

Treść strony

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 22 września 2017 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0776/17/OA/D pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock”. Zgodnie z umową została udzielona dotacja Miastu i Gminie Serock w wysokości do 166 855,74 zł, co będzie stanowi do 72% kosztu kwalifikowanego.

Do udziału w programie ostatecznie zostało zakwalifikowanych 41 właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Serock. Spośród 41 właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili chęć udziału w programie związanym z pozyskaniem dotacji z WFOŚiGW w Warszawie: 20 mieszkańców wymieni piece gazowe na piece gazowe o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i niższej emisji spalin, 17 deklaracji dotyczy wymiany kotłów węglowych na piece gazowe, 2 deklaracje dotyczą wymiany kotłów na biomasę również na kotły biomasę o wyższej sprawności, jeden kocioł węglowy zostanie zastąpiony piecem na biomasę, jeden kocioł na olej opałowy zostanie zastąpiony kotłem na gaz.

Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. (22) 782-88-39 lub 782-88-40.

Wstecz

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.