Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Kolejny wniosek z programu „Bezpieczna +” będzie realizowany w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Wniosek został przygotowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku i złożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w ramach Rządowego programu - „Bezpieczna+”.

Program o nazwie „Każdy inny, wszyscy tacy sami” ma na celu integrację środowisk: szkolnego i bliskiego otoczeniu dziecku oraz uczniów ze szkoły podstawowej z uczniami oddziałów gimnazjalnych. Propaguje takie wartości jak: równość, sprawiedliwość, przyjaźń, empatia, współpraca, umiejętność niesienia pomocy czy wrażliwość na krzywdę innych.

W ramach tego przedsięwzięcia zależy nam na zainicjowaniu działań mających nauczyć naszych podopiecznych podstawowych umiejętności społecznych, właściwego komunikowania się z rówieśnikami, panowania nad emocjami, szacunku do starszych i niepełnosprawnych. Uczniowie wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów dotyczących integracji oraz postaw prospołecznych. Swój stosunek do omawianych zagadnień będą wyrażać w pracach plastyczno-literackich. Obejrzą spektakle terapeutyczne, wezmą udział w spotkaniach z osobami niepełnosprawnymi. Nawiążemy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Odbędą się szkolenia dla nauczycieli oraz pedagoga i psychologa – trening umiejętności społecznych, szkolenie z zakresu autyzmu, technik behawioralnych. Zostaną zorganizowane warsztaty dla rodziców, aby poprzez zmianę postaw dorosłych wpłynąć na zachowanie dzieci.

Na realizację ww. zadań szkole przyznano wsparcie finansowe w wysokości 10.273,00 zł; dofinansowanie Miasta i Gminy Serock wynosi 20% zadania – 2.568,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu – 12.841,00 zł. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018. 

  • autor: ZOSiP

Wstecz

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.