2017

Menu rwd

Menu podstrona

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem. Konsultacje są otwarte – do udziału w nich zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych najbliżej terenu objętego zmianą planu, tzn. Dębego, Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa, Stanisławowa i Gutów.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 30 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 roku. W tym okresie przeprowadzimy badania ankietowe oraz zorganizujemy spotkania konsultacyjne. Zależy nam na tym, żeby wszyscy zainteresowani tematem mogli się wypowiedzieć. Dlatego też większość wydarzeń będziemy organizować w terminach i miejscach, ułatwiających Państwu udział.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany raport, w którym szczegółowo omówimy wszystkie poruszane zagadnienia. Raport udostępnimy na stronie internetowej (www.serock.pl). Szczegółowe informacje na temat prowadzonego procesu konsultacji znajdziecie Państwo w tej zakładce - będą one na bieżąco aktualizowane.


Konsultacje przygotowaliśmy i organizujemy przy wsparciu merytorycznym i grantowym w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki uczestnictwu w projekcie gmina Serock podjęła współpracę z ekspertami Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacji Napraw Sobie Miasto.

Wszystkie informacje dotyczące konsultacji społecznych znajdziesz TUTAJ.

Wypełnij ankietę TUTAJ.

wstecz