2017

Menu rwd

Menu podstrona

Budowa chodnika w miejscowości Łacha

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wznowiła prace w ciągu Drogi Krajowej Nr 62 w m. Łacha. W ramach inwestycji przewiduje budowę chodnika na odcinku od mostu na rzece Narew do projektowanej zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką wraz z budową tej zatoki.

Inwestor przewiduje, że prace zostaną zakończone w tym roku.

wstecz