Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Nawigacja:

Treść strony

Warsztaty w zakresie konsultacji społecznych

Jak już Państwa informowaliśmy projekt mpzp terenów w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem zakwalifikował się do projektu „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego przez grupę organizacji pozarządowych z terenu Polski na zlecenie Ministerstwa Rozwoju,. Dzięki udziałowi w akcji  pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku poszerzają umiejętności w zakresie skutecznego przeprowadzania konsultacji społecznych.

21 września 2017 roku rozpoczął się cykl szkoleniowy dla pracowników Urzędu dotyczący procesu konsultacji społecznych, prowadzony przez ekspertów z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacji Napraw Sobie Miasto. Kolejne szkolenia miały miejsce 28 września, 4 i 5 października - przed nami jeszcze ostatnie spotkanie warsztatowe.

Konsultacje społeczne dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego są dla gmin obowiązkowe, jednak prace związane z ich powstawianiem wiążą się często z trudnościami zarówno dla mieszkańców, jak i realizujących je urzędników. Szkolenia są realizowane w celu lepszego poznania oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności oraz usprawnienia całego procesu konsultacji. Zdobyte umiejętności przy wsparciu grantu w wysokości ok. 20 tys. zł zostaną wykorzystane do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1. Planowanym terminem przeprowadzenia konsultacji jest przełom listopada i grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o harmonogramie i etapach konsultacji podamy wkrótce. Konsultacje społeczne są dobrym narzędziem do wspólnego wypracowania korzystnych z punktu widzenia interesu społecznego rozwiązań oraz stanowią istotny elementem w budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

 

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wstecz

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.