Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Nawigacja:

Treść strony

Konsultacje społeczne w sprawie projektu mpzp części wsi Dębe

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że gmina Serock, znalazła się w grupie 26 gmin z terenu Polski biorących udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. W ostatnich dniach została podpisana deklaracja współpracy pomiędzy Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” a Miastem i Gminą Serock.
„Przestrzeń dla partycypacji” to projekt, realizowany przez grupę organizacji pozarządowych z terenu Polski na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, który wspiera samorządy w konsultowaniu dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. W ramach projektu otrzymujemy wsparcie merytoryczne polegające na zaplanowaniu przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego, jak również na doborze i udostępnieniu narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji. Ponadto są prowadzone szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej. Pierwsze warsztaty dla pracowników UMiG w Serocku miały miejsce 21 września 2017 r. Oprócz wsparcia merytorycznego gmina otrzyma także wsparcie finansowe, tj. grant w wysokości ok. 20 tys. zł, który możemy przeznaczyć na proces organizacji i prowadzenia konsultacji społecznych.
Efektem współpracy  ma być opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1. Dzięki zaangażowaniu szerokiego grona specjalistów z dziedziny urbanistyki i partycypacji obywatelskiej, w tym zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, mamy nadzieję, że wspólnie opracujemy dokument, który będzie odzwierciedlał oczekiwania wszystkich zainteresowanych grup.
Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
O otwarciu i organizacji konsultacji w sprawie przedmiotowego planu będziemy Państwa szczegółowo informowali w najbliższym czasie.

 

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wstecz

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.