Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Dofinansowanie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich

10 lipca br. pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Zarządem Województwa Mazowieckiego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w ramach zadania: “Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.” Wartość inwestycji to kwota 530 600,00 zł, z czego przyznane dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 będzie stanowiło 69% kwoty wydatków kwalifikowanych. Zakres projektu, w tym prac inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem, dotyczył zakupu i montażu wyposażenia ekspozycyjnego w celu poprawy oferty kulturalno- edukacyjnej na terenie gminy Serock.  

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wstecz

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.