Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Umorzenie postępowania w sprawie kompostowni

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku ze złożonym w dniu 30 czerwca br. pismem Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, w sprawie wycofania przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji - o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji kompostowni na działce o nr ew. 100/2 obr. Dębe,  Burmistrz Miasta i Gminy Serock wydał w dniu dzisiejszym decyzję o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego ww. sprawie.

Niniejsza decyzja zostanie doręczona stronom postępowania zgodnie z zapisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ref. Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 

Wstecz

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.