Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Rada Miejska w Serocku udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium

30 czerwca podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku, po zaprezentowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy Serock Monikę Ordak sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, pod głosowanie poddano uchwałę Nr369/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2016 rok. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy za przyjęciem uchwały głosowali jednogłośnie.

Przyjęciem uchwały Nr 370/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Podobnie jak powyżej za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni.

Udzielenie absolutorium stanowi pozytywną ocenę organu stanowiącego gminy (Rady Miejskiej) dla działań burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu.

Wstecz

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.