Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Gminny dzień strażaka

Uroczyste gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 85 rocznicy po-wstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej odbyły się w dniu 13 maja 2017 r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Zgodnie ze scenariuszem uroczystość obejmowała część oficjalną i artystyczną – występ Kabaretu Kopydłów „Tak jest Komendancie”.

W uroczystości uczestniczyli Strażacy Ochotnicy ze wszystkich gminnych jednostek OSP /Gąsiorowa, Serocka, Woli Kiełpińskiej i Stanisławowa/ w towarzystwie żon i osób towarzyszących.

Ponadto gminne Święto Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością:
st. Bryg. Arkadiusz Pich - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie,
mł. chor. Andrzej Woźniak – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Zegrzu,
dh. Jacek Cendrowski - Prezes Zarządu  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Legionowie, Koło nr 5,
a także, Pan Artur Borkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku oraz radni Rady Miejskiej w Serocku.

W wystąpieniu okolicznościowym Burmistrz Miasta i Gminy Serock przywitał wszystkich gości, którzy zechcieli osobiście uczestniczyć w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Serocku i jubileuszu 85 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej.
Burmistrz Miasta i Gminy w krótkich słowach odniósł się do szczególnej roli jaką pełnią strażacy ochotnicy w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz w ratowaniu ludzi i mienia. Po-informował zebranych o osiągnięciach gminnych jednostek OSP oraz o planach ich doposażenia. Pogratulował dotychczasowych osiągnięć szczególnie jubilatom z Woli Kiełpińskiej oraz złożył życzenia w związku z obchodzonym świętem i jubileuszem. Nie zabrakło okolicznościowych prezentów, które odebrali Prezesi Zarządów OSP z terenu gminy.

W imieniu jednostki OSP w Woli Kiełpińskiej – współorganizatora i jubilata, referat nt. „Historia OSP w Woli Kiełpińskiej” wygłosił druh Andrzej Mękarski. Z poruszeniem przekazywał najistotniejsze informacje z przeszłości jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna z Woli Kiełpińskiej to jedna z najstarszych Ochotniczych Straży Pożarnych na Mazowszu.

Osobiste życzenia dla strażaków w trakcie uroczystości przekazali:
bryg. Arkadiusz Pich – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie
Pan Artur Borkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Pisemne gratulacje i życzenia dla Strażaków Ochotników z terenu gminy nadesłali Mini-ster Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP dh Antoni Tarczyński.
Z okazji obchodzonego święta i jubileuszu 85 lecia OSP w Woli Kiełpińskiej w trakcie uroczy-stości zostali odznaczeni  niżej wymienieni Strażacy ochotnicy:

1)    Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Po-żarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 283/41/2017 z dnia 06.04.2017r. ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU został wyróżniony druh Jerzy Trześniewski.

2)    Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 5/2017 z dnia 21.03.2017r.
 ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA  zostali wyróżnieni:
- druh Jarosław Brzeziński;
- druh Mirosław Kaczmarczyk;
- druh Waldemar Lewandowski;
- druh Waldemar Kęsak;

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA  zostali wyróżnieni:
- druh Dariusz Kaczmarczyk;
- druh Andrzej Mękarski;

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA  zostali wyróżnie-ni:
- druh Waldemar Sowiński;
- druh Łukasz Zapiór;

3)    Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 1/WS/2017 z dnia 20.04.2017r.
   ODZNAKĄ WZOROWY STRAŻAK zostali wyróżnieni:
- druh Andrzej Nowicki;
- druh Piotr Puzio;

4)    Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 1/2017 z dnia 20.04.2017r.

ODZNAKĄ „ZA WYSŁUGĘ LAT” zostali wyróżnieni:

Za 50 lat pełnienia służby w OSP:
- druh Stefan Brzeziński;
- druh Jerzy Malinowski
Za 45 lat pełnienia służby w OSP:
- druh Stanisław Krzyczkowski;;
- druh Zbigniew Rokicki;
Za 35 lat pełnienia służby w OSP:
- druh Tomasz Skoroszewski;
Za 30  lat pełnienia służby w OSP:
- druh Waldemar Kęsak;
Za 25 lat pełnienia służby w OSP:
- druh Robert Walkowski;
- druh Jarosław Malinowski;
- druh Krzysztof Malinowski;
Za 20 lat pełnienia służby w OSP:
- druh Mirosław Kaczmarczyk;
- druh Waldemar Lewandowski;
- druh Jarosław Brzeziński;
Za 15 lat pełnienia służby w OSP:
- Dariusz Kaczmarczyk;
Za 10 lat pełnienia służby w OSP:
- druhna  Kamila Walczak;
- druh Andrzej Mękarski;
- druh Waldemar Sowiński;

Na podstawie wyżej wymienionej uchwały
ZŁOTĄ ODZNAKĄ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA” zostali wyróżnieni:
- druh Sławomir Lewandowski,
- druh Grzegorz Pawlak;
SREBRNĄ ODZNAKĄ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA” zostali wyróżnieni:
- druh Marcin Guzowski;
- druh Przemysław Szczęsny;
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA” zostali wyróżnieni:
- druh Kamil Maciejewski;
- druhna Aleksandra Malinowska;
- druh Mateusz Malinowski;
- druhna Luiza Srebnik;
- druhna Anita Żarnoch;
- druh Aleks Kovalenko;

Aktu wręczenia medali i odznaczeń dokonali wspólnie Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Sylwester Sokolnicki, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Arkadiusz Pich oraz Prezes Miejsko Gminnego Zarządu OSPRP druh Marian Mali-nowski.

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękował druh Waldemar Lewandowski z OSP w Woli Kiełpińskiej. Bardzo sympatycznym elementem uroczystości było podziękowanie wieloletniemu członkowi OSP w Serocku druhowi Sławomirowi Królowi za długotrwałą służbę. Podziękowanie wygłosił Naczelnik OSP w Serocku druh Sławomir Czerwiński. Na pamiątkę wieloletniej służby druh Sławomir Król otrzymał piękną replikę bojowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.  
  Organizatorem i gospodarzem części artystycznej było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Tradycyjnie z okazji tego święta, część artystyczną pełną humoru i zabawy wypełnił pro-gram kabaretowy. W tym roku dla strażaków wystąpił Kabaret Kopydłów „Tak jest Komendancie”. Aktorzy rozbawili publiczność programem pełnym inteligentnych i zabawnych dialogów.
Artyści z humorem opowiadali o sprawach ważnych i codziennych. Po koncercie goście mogli spędzić czas podczas miłych rozmów przy słodkim poczęstunku, nie zabrakło także wspaniałych tortów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

Wstecz

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.