Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Treść strony

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2020

Aktualnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Serock określa Uchwała Nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 -2020

Plan Rozwoju Lokalnego

Plany Odnowy Miejscowości

Plany Odnowy Miejscowości:

 

Plan Gospodarki Odpadami

Kwestię gospodarki odpadami aktualnie reguluje uchwała nr 132/XIV/2011 podjęta przez Radę Miejską w Serocku w dn. 27 października 2011.

Program Ochrony Środowiska

Został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w serocku, nr 133/XIV/2011 z dn. 27 października 2011

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Przyjęty przez Radę Miejską w Serocku, gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Ma służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, jak również upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Plan Rewitalizacji - strategiczny dokument, zawierający planowe inwestycje na terenach zdegradowanych, niezbędny w staraniach o unijne dotacje. W przypadku gminy Serock rewitalizacja dotyczyć będzie miasta Serock. Celem rewitalizacji jest stymulowanie życia społecznego, zmiana złego wizerunku oraz uruchomienie trwałych procesów, które w efekcie mają doprowadzić do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.
Copyright 2009-2016 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.