Rotator zdjęć

Główna treść strony położenie

Statystyki

Gmina Serock leży w powiecie legionowskim, w województwie mazowieckim, ok. 40 km od Warszawy.

Na terenie gminy Serock znajduje się 28 sołectw oraz 1 osiedle.

  • Serock -schematyczna mapa położenia miasta nad Jeziorem...

Gmina Serock zajmuje obszar o powierzchni 108,08 km2 :
- 6713 tys. ha to użytki rolne,
- 2198 ha stanowią lasy,
- 880 ha to wody

W mieście i gminie Serock na dzień 31 grudnia 2017 roku było zameldowanych na pobyt stały 13 832 osoby, w tym:

  1. 4 170 osób w mieście,
  2. 9 662 osoby w gminie.