Edukacja

Menu rwd

Szkolnictwo  w gminie Serock ma długoletnią historię i bogatą tradycję. Początkowo edukację realizowano w tzw. szkole parafialnej, o której pierwsze zapiski pochodzą z 1886 r.  Ze względu na to, że społeczność serocką stanowili w blisko 45 % Żydzi to na terenie miasta działałały chedery. W 1922 r. powstała szkoła w Jadwisinie, a szkoła w Woli Kiełpińskiej w 1939 r.

W chwili obecnej na terenie miasta i gminy Serock funkcjonuje sieć placówek oświatowyh, którą tworzą przedszkola samorządowe i niepubliczne, szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto na terenie Serocka  znajduje się prowadzony przez powiat legionowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Nakłady  budżetowe na oświatę w roku 2012 wynoszą 14 734171,00 zł.