Dokumenty strategiczne

Menu rwd

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2017

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2017

wstecz

Powrót do topu strony