Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Menu rwd

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

PRACOWNICY:

Kierownik referatu
Katarzyna Szmyt
tel. 22 782 88 39, pok. 11 - parter

Inspektor ds. rolnictwa
Adam Kaczmarczyk,
tel. 22 782 88 40, pok. 11 - parter

Inspektor ds. ochrony środowiska
Beata Druchniak,
tel. 22 782 88 40, pok. 11 - parter; ochronasrodowiska@serock.pl

Podinspektor ds. ochrony środowiska
Mateusz Wyszyński,
tel. 22 782 88 40. pok. 11 - parter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZE:

formularze wniosków i kart usług Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - KLIKNIJ TUTAJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES DZIAŁAŃ - KLIKNIJ TUTAJ

nowe zasady na nasze odpady - KLIKNIJ TUTAJ

działania proekologiczne - KLIKNIJ TUTAJ

 

Nasze aktualności

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.

Uchwała antysmogowa

Problem zaginionych zwierząt

Umorzenie postępowania w sprawie kompostowni
 
Informacja dla osób mieszkających w pobliżu punktu zlewnego MPWiK w Jachrance
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. budowy międzysystemowego gazociągu
 
Rezygnacja inwestora z budowy kompostowni w Dębem
 
Informacja dotycząca rozprawy administracynej w kwestii realizacji kompostowni w ZKTZ M. Włodarczyk
 
Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne
 
Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo-turystyczne w gminie Serock
 
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Szkole Podstawowej w Jadwisinie
 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock
 
Przy Izbie Pamięci posadzono drzewo 600-lecia
 
Rozdano 600 drzew na 600-lecie nadania praw miejskich Serockowi!
 
Straty spowodowane wiosennymi przymrozkami na terenie Miasta i Gminy Serock
 
Ponowne ograniczenia możliwości wycinki drzew
 
Informacja dla poszkodowanych przymrozkami rolników
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
 
Dofinansowanie zadania pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock”
 
Bieg Wojciechowy i Piknik Ekologiczny przyciągnęły tłumy
 
Obowiązek złożenia informacji o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych
 
Rozdano pierwsze sadzonki „Drzewa 600-lecia”!

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Informacje nt. ptasiej grypy
 
Kolejny sukces serockich gospodyń na Targach Turystycznych w Toruniu
 
Piknik ekologiczny już 7 maja!

Światowy Dzień Ziemi 2017

WFOŚiGW w Warszawie udzielił gminie promesy na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 2017 r
 
Apelujemy o przemyślane usuwanie drzew!!!

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warsztaty kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich

Informacja dla właścicieli nieruchomości o obowiązkach dotyczących pozbywania się nieczystości ciekłych
 
Ważna informacja dotycząca gazociągu relacji Rzeczpospolita Polska - Republika Litewska

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2017 roku

Gmina Serock zagrożona ptasią grypą

Ptasia grypa
 

Walka z niską emisją!

Gmina stara się o dotację na unieszkodliwienie azbestu w 2017 roku

Sprawdź jakość powietrza w gminie Serock!

Dotacje i pożyczki do kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła dla osób fizycznych

Wycinka drzew w świetle nowych przepisów
 
Apel do hodowców drobiu dotyczący ptasiej grypy!

Afrykański pomór świń ASF

 

akcje społeczne: