Kultura

Menu rwd

Głównym centrum życia kulturalnego w Serocku jest Ośrodek Kultury, który w 2011 r. obchodził jubileusz 20-lecia funkcjonowania.

dyrektor: Tomasz Gęsikowski

www.kultura.serock.pl
biuro@kultura.serock.pl

Ośrodek Kultury w Serocku
ul. Pułtuska 35
05-140 Serock
tel. 22 782 80 70
fax 22 782 80 71

Ośrodek Kultury został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Serocku 24 maja 1991 r. Stanowi on gminną instytucję kultury, utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
• edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
• rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Ośrodek jest organizatorem życia kulturalnego w gminie. W corocznym kalendarzu imprez znajdują się między innymi: Święto Patrona Serocka św. Wojciecha, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka” czy spotkania Wigilijne na rynku miejskim. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych kół zainteresowań oraz organizowanych przedsięwzięć można uzyskać na stronie Ośrodka: www.kultura.serock.pl

Powrót do topu strony